Muhasebe

 • İşletme defteri tutulması açılış ve kapanış tasdiki
 • Mal hizmet alınan firmaların carilerinin tutulması
 • Site sakinlerinin hesap ekstrelerinin tutulması
 • Aidat, demirbaş ve faizlerin tahakkuku, bakiyelerinin takibi
 • Genel kurul çağrışı, yeni yıl bütçe hesabı
 • Sigortalıların bordro, yıllık izin, personel özlük dosyası kayıtlarının tutulması ve sgk tahakkuklarının yapılması

Site yönetimi

 • Site bünyesinde özel güvenlik görevlisi çalıştırma izni alınarak tasarruf edilmesi veya şirketlerden hizmet temini
 • Kapıcı, bahçıvan, havuzcu, özel güvenlik görevlilerinin yönetilmesi ve denetlenmesi
 • Site görevlilerinin imzalanan bordro ve pusulalarına istinaden maaşlarının ödenmesi
 • Bahçe gübreleme, ilaçlama, çimlendirme, ağaçlandırma, çiçeklendirme ve bakım faaliyetleri
 • Havuz kimyasallarının standartlara uygun halde tutulması, temizliği, kışlık bakımlarının yapılarak korunması
 • İş ve site sakinleri sağlığı ve güvenliği çerçevesinde kanuni gerekliliklerin sağlanması
 • Site görevlisine ek haşere kontrolü uygulamalarının yaptırılması
 • Elektrik, su, aydınlatma ve site genelindeki arızaların onarımı için ekip temini
 • Yüksek bütçeli işlerde şartname usulüyle mal veya hizmet temini
 • Faaliyetlerin, kuralların, haberlerin site sakinlerine bildirimi
 • Banka, noter, avukat işlemlerinin takibi
 • Yatırımın değerinin artması, bakımlı ve modern kalması için gerekliliklerin genel kurulda izahı ve onaylanması halinde gerekliliklerin yapılması